Het verhaal van langere termijn grafieken


Elke vrijdag maakt Sciensano zijn wekelijks epidemiologisch bulletin bekend. Ik kan het dan niet nalaten om dat bulletin in te kijken en mijn excel-tabellen daarover aan te vullen. Het voordeel van een excel-tabel is dat je daar gemakkelijk grafieken kan mee maken. En het voordeel van grafieken is dat je daarmee in één oogopslag kan zien wat er hand is. 
En er is wel degelijk wat aan de hand met de Corona-statistieken. Vooral dan diegene die betrekking hebben op de cumulatieve incidentie. Die geven immers een idee van het risico op infectie of het risico op ziekenhuisopname.
Welnu, die risico-cijfers en de relatieve kansen op ... (besmetting, ziekenhuisopname, Intensieve Zorg, sterfte  ...) zijn fundamenteel gewijzigd sedert enkele maanden. De Sciensano-statistieken wijzen dat uit en de grafieken die op die Sciensano-cijfers gebaseerd zijn illustreren dat heel goed.
Als je belangstelling hebt om te zien wat er echt aan de hand is, nodig ik je uit om kennis te maken met het bijgevoegde artikel (Het verhaal van langere termijn grafieken).